שם ומשפחה תפקיד / תחום טלפון נייד דואר אלקטרוני
גלר יוני גמרא 054-4562091 yonige@gmail.com
קנדלר גדי ר"מ ז1 050-6675336 gykandler@gmail.com
כהן חוי אנגלית (רכזת) 054-5665220 havicohen2@gmail.com
דרור טובי אנגלית 050-3933224 tobydror@yahoo.com
זלצר סמדר מתמטיקה 052-8983378 smadiz76@walla.com
ניסימפור רויטל מתמטיקה (רכזת) 054-6468360 losyrn@walla.com
זוהר מיכל מתמטיקה 050-7743293 zohar@ramgash.co.il
דניאל נאוה מחנכת ח3 050-8756209 navayairdaniel@gmail.com
בר גיל נגה אנגלית 050-5825251 habargilim@gmail.com
ביטון אלעד מדעים 054-3140252 eladelad23@walla.com
בן ישר דורית אומנות 050-7510536 doritelk@gmail.com
גרונסייד ליאורה מדע (רכזת) 050-7848020 liogru@012.net.il
זרקא שמעון חינוך גופני 058-5348338 zarka1@barak.net.il
ליין יהודה חינוך גופני 054-6359092 ronit945@walla.com
הנמן תמר יועצת 052-5742233 tamhan@walla.com
הימן דן מקדמת 054-4962558 danhay@012.net.il
כהן בניהו מדע 052-6788810 benzurc@gmail.com
גדסי יעל מחנכת ז3 052-3483813 gadasi100@walla.com
נעמן עמית מנהל חטיבה 054-4400509 a.n.k.m.34@gmail.com
חן מלכה מתמטיקה /רכזת פדגוגית 050-2204081 malka416@gmail.com
מרואני בני מתמטיקה 052-5440104 oshritbeni@gmail.com
כהן אמיתי ר"מ ח2 058-4422390 amitayco89@gmail.com
גולן אליסף ר"מ ח1 058-4052630 golan7214@gmail.com
טירם ברק ר"מ ז2 050-8988946 baraktiram@gmail.com
זלצר עמיעד אנגלית 050-9777805 amiadz76@gmail.com
ישורון משה אנגלית 053-3332362 ravmoshe1997@gmail.com
קיי ורוניק אנגלית 050-7403223 vzjkaye@gmail.com
מהדלה הדס שפה 052-5244393 hadasik32@gmail.com
מצה אור מדע 054-5658969 ormatsah22@gmail.com
פנחס אורי חינוך גופני 052-2255979 uripinchas35@gmail.com
עינב ענבל אנגלית 058-4962254 balipitt@yahoo.com
רפפורט אילנה אנגלית 054-3086968 Ilanarapp8@gmail.com
שם ומשפחה תפקיד / תחום
 • גלר יוני
 • גמרא
 • 054-4562091
 • yonige@gmail.com
גלר יוני גמרא
 • קנדלר גדי
 • ר"מ ז1
 • 050-6675336
 • gykandler@gmail.com
קנדלר גדי ר"מ ז1
 • כהן חוי
 • אנגלית (רכזת)
 • 054-5665220
 • havicohen2@gmail.com
כהן חוי אנגלית (רכזת)
 • דרור טובי
 • אנגלית
 • 050-3933224
 • tobydror@yahoo.com
דרור טובי אנגלית
 • זלצר סמדר
 • מתמטיקה
 • 052-8983378
 • smadiz76@walla.com
זלצר סמדר מתמטיקה
 • ניסימפור רויטל
 • מתמטיקה (רכזת)
 • 054-6468360
 • losyrn@walla.com
ניסימפור רויטל מתמטיקה (רכזת)
 • זוהר מיכל
 • מתמטיקה
 • 050-7743293
 • zohar@ramgash.co.il
זוהר מיכל מתמטיקה
 • דניאל נאוה
 • מחנכת ח3
 • 050-8756209
 • navayairdaniel@gmail.com
דניאל נאוה מחנכת ח3
 • בר גיל נגה
 • אנגלית
 • 050-5825251
 • habargilim@gmail.com
בר גיל נגה אנגלית
 • ביטון אלעד
 • מדעים
 • 054-3140252
 • eladelad23@walla.com
ביטון אלעד מדעים
 • בן ישר דורית
 • אומנות
 • 050-7510536
 • doritelk@gmail.com
בן ישר דורית אומנות
 • גרונסייד ליאורה
 • מדע (רכזת)
 • 050-7848020
 • liogru@012.net.il
גרונסייד ליאורה מדע (רכזת)
 • זרקא שמעון
 • חינוך גופני
 • 058-5348338
 • zarka1@barak.net.il
זרקא שמעון חינוך גופני
 • ליין יהודה
 • חינוך גופני
 • 054-6359092
 • ronit945@walla.com
ליין יהודה חינוך גופני
 • הנמן תמר
 • יועצת
 • 052-5742233
 • tamhan@walla.com
הנמן תמר יועצת
 • הימן דן
 • מקדמת
 • 054-4962558
 • danhay@012.net.il
הימן דן מקדמת
 • כהן בניהו
 • מדע
 • 052-6788810
 • benzurc@gmail.com
כהן בניהו מדע
 • גדסי יעל
 • מחנכת ז3
 • 052-3483813
 • gadasi100@walla.com
גדסי יעל מחנכת ז3
 • נעמן עמית
 • מנהל חטיבה
 • 054-4400509
 • a.n.k.m.34@gmail.com
נעמן עמית מנהל חטיבה
 • חן מלכה
 • מתמטיקה /רכזת פדגוגית
 • 050-2204081
 • malka416@gmail.com
חן מלכה מתמטיקה /רכזת פדגוגית
 • מרואני בני
 • מתמטיקה
 • 052-5440104
 • oshritbeni@gmail.com
מרואני בני מתמטיקה
 • כהן אמיתי
 • ר"מ ח2
 • 058-4422390
 • amitayco89@gmail.com
כהן אמיתי ר"מ ח2
 • גולן אליסף
 • ר"מ ח1
 • 058-4052630
 • golan7214@gmail.com
גולן אליסף ר"מ ח1
 • טירם ברק
 • ר"מ ז2
 • 050-8988946
 • baraktiram@gmail.com
טירם ברק ר"מ ז2
 • זלצר עמיעד
 • אנגלית
 • 050-9777805
 • amiadz76@gmail.com
זלצר עמיעד אנגלית
 • ישורון משה
 • אנגלית
 • 053-3332362
 • ravmoshe1997@gmail.com
ישורון משה אנגלית
 • קיי ורוניק
 • אנגלית
 • 050-7403223
 • vzjkaye@gmail.com
קיי ורוניק אנגלית
 • מהדלה הדס
 • שפה
 • 052-5244393
 • hadasik32@gmail.com
מהדלה הדס שפה
 • מצה אור
 • מדע
 • 054-5658969
 • ormatsah22@gmail.com
מצה אור מדע
 • פנחס אורי
 • חינוך גופני
 • 052-2255979
 • uripinchas35@gmail.com
פנחס אורי חינוך גופני
 • עינב ענבל
 • אנגלית
 • 058-4962254
 • balipitt@yahoo.com
עינב ענבל אנגלית
 • רפפורט אילנה
 • אנגלית
 • 054-3086968
 • Ilanarapp8@gmail.com
רפפורט אילנה אנגלית

accessibility