שם ומשפחה תפקיד / תחום טלפון נייד דואר אלקטרוני
מזוז שמואל מתמטיקה 050-4994014 shmulikmazuz@gmail.com
גלר יוני גמרא/ מעלים בקודש 054-4562091 yonige@gmail.com
קנדלר גדי ר"מ ז'1 050-6675336 gykandler@gmail.com
כהן חוי אנגלית (רכזת) 054-5665220 havicohen2@gmail.com
זלצר סמדר מתמטיקה 052-8983378 smadiz76@walla.com
ניסימפור רויטל מתמטיקה (רכזת) 054-6468360 losyrn@walla.com
דניאל נאוה מחנכת ח'3 050-8756209 navayairdaniel@gmail.com
בר גיל נגה אנגלית 050-5825251 habargilim@gmail.com
ביטון אלעד מדעים 054-3140252 eladelad23@walla.com
זרקא שמעון חינוך גופני 058-5348338 zarka1@barak.net.il
ליין יהודה חינוך גופני 054-6359092 ronit945@walla.com
הנמן תמר יועצת 052-5742233 tamhan@walla.com
הימן דן מקדמת 054-4962558 danhay@012.net.il
כהן בניהו מדע 052-6788810 benzurc@gmail.com
גדסי יעל מחנכת ז'3 052-3483813 gadasi100@walla.com
צור רועי רכז חטיבת ביניים 052-8373294 roeez@yth.co.il
חן מלכה מתמטיקה /רכזת פדגוגית 050-2204081 malka416@gmail.com
מרואני בני מתמטיקה 052-5440104 oshritbeni@gmail.com
כהן אמיתי משנה / הסטוריה 058-4422390 amitayco89@gmail.com
גולן אליסף ר"מ ח'1 058-4052630 golan7214@gmail.com
ישורון משה ר"מ ח'2 053-3332362 ravmoshe1997@gmail.com
מהדלה הדס שפה 052-5244393 hadasik32@gmail.com
מצה אור מדע 054-5658969 ormatsah22@gmail.com
עינב ענבל אנגלית 058-4962254 balipitt@yahoo.com
ויצמן קטי אם בית 054-4378797 katywaitz@gmail.com
טיטלבוים יוסי ר''מ ז'2 052-8515224 yoshabos1@gmail.com
ביטון גלית אנגלית 052-7918702 iggybiton@gmail.com
טרבלסי אלירז ר"מ ז'3 054-5919808 eliraz2007@gmail.com
לוי צופיה יועצת 052-5674925 tsofyale@gmail.com
נוקד טלי אנגלית 052-6315003 talishmila1@gmail.com
רוייטמן לורי אנגלית 053-4715272 lma613@yahoo.com
שם ומשפחה תפקיד / תחום
 • מזוז שמואל
 • מתמטיקה
 • 050-4994014
 • shmulikmazuz@gmail.com
מזוז שמואל מתמטיקה
 • גלר יוני
 • גמרא/ מעלים בקודש
 • 054-4562091
 • yonige@gmail.com
גלר יוני גמרא/ מעלים בקודש
 • קנדלר גדי
 • ר"מ ז'1
 • 050-6675336
 • gykandler@gmail.com
קנדלר גדי ר"מ ז'1
 • כהן חוי
 • אנגלית (רכזת)
 • 054-5665220
 • havicohen2@gmail.com
כהן חוי אנגלית (רכזת)
 • זלצר סמדר
 • מתמטיקה
 • 052-8983378
 • smadiz76@walla.com
זלצר סמדר מתמטיקה
 • ניסימפור רויטל
 • מתמטיקה (רכזת)
 • 054-6468360
 • losyrn@walla.com
ניסימפור רויטל מתמטיקה (רכזת)
 • דניאל נאוה
 • מחנכת ח'3
 • 050-8756209
 • navayairdaniel@gmail.com
דניאל נאוה מחנכת ח'3
 • בר גיל נגה
 • אנגלית
 • 050-5825251
 • habargilim@gmail.com
בר גיל נגה אנגלית
 • ביטון אלעד
 • מדעים
 • 054-3140252
 • eladelad23@walla.com
ביטון אלעד מדעים
 • זרקא שמעון
 • חינוך גופני
 • 058-5348338
 • zarka1@barak.net.il
זרקא שמעון חינוך גופני
 • ליין יהודה
 • חינוך גופני
 • 054-6359092
 • ronit945@walla.com
ליין יהודה חינוך גופני
 • הנמן תמר
 • יועצת
 • 052-5742233
 • tamhan@walla.com
הנמן תמר יועצת
 • הימן דן
 • מקדמת
 • 054-4962558
 • danhay@012.net.il
הימן דן מקדמת
 • כהן בניהו
 • מדע
 • 052-6788810
 • benzurc@gmail.com
כהן בניהו מדע
 • גדסי יעל
 • מחנכת ז'3
 • 052-3483813
 • gadasi100@walla.com
גדסי יעל מחנכת ז'3
 • צור רועי
 • רכז חטיבת ביניים
 • 052-8373294
 • roeez@yth.co.il
צור רועי רכז חטיבת ביניים
 • חן מלכה
 • מתמטיקה /רכזת פדגוגית
 • 050-2204081
 • malka416@gmail.com
חן מלכה מתמטיקה /רכזת פדגוגית
 • מרואני בני
 • מתמטיקה
 • 052-5440104
 • oshritbeni@gmail.com
מרואני בני מתמטיקה
 • כהן אמיתי
 • משנה / הסטוריה
 • 058-4422390
 • amitayco89@gmail.com
כהן אמיתי משנה / הסטוריה
 • גולן אליסף
 • ר"מ ח'1
 • 058-4052630
 • golan7214@gmail.com
גולן אליסף ר"מ ח'1
 • ישורון משה
 • ר"מ ח'2
 • 053-3332362
 • ravmoshe1997@gmail.com
ישורון משה ר"מ ח'2
 • מהדלה הדס
 • שפה
 • 052-5244393
 • hadasik32@gmail.com
מהדלה הדס שפה
 • מצה אור
 • מדע
 • 054-5658969
 • ormatsah22@gmail.com
מצה אור מדע
 • עינב ענבל
 • אנגלית
 • 058-4962254
 • balipitt@yahoo.com
עינב ענבל אנגלית
 • ויצמן קטי
 • אם בית
 • 054-4378797
 • katywaitz@gmail.com
ויצמן קטי אם בית
 • טיטלבוים יוסי
 • ר''מ ז'2
 • 052-8515224
 • yoshabos1@gmail.com
טיטלבוים יוסי ר''מ ז'2
 • ביטון גלית
 • אנגלית
 • 052-7918702
 • iggybiton@gmail.com
ביטון גלית אנגלית
 • טרבלסי אלירז
 • ר"מ ז'3
 • 054-5919808
 • eliraz2007@gmail.com
טרבלסי אלירז ר"מ ז'3
 • לוי צופיה
 • יועצת
 • 052-5674925
 • tsofyale@gmail.com
לוי צופיה יועצת
 • נוקד טלי
 • אנגלית
 • 052-6315003
 • talishmila1@gmail.com
נוקד טלי אנגלית
 • רוייטמן לורי
 • אנגלית
 • 053-4715272
 • lma613@yahoo.com
רוייטמן לורי אנגלית

accessibility