מרכז עלי"ה- עידוד למידה, ייעוץ והכוונה

אחת מאבני היסוד להצלחת התפתחותו הנכונה של תלמיד בישיבה היא התנהלותו המסגרתית מול סדר היום ואתגרי הלמידה.
"נפש בריאה בגוף בריא" זהו משל הנכון לכל תחומי החיים, ולתחום הלמידה בפרט.
אנו רואים קשר הדוק בין פיתוח תלמידות נכונה הקשורה בהרגלי למידה, הקפדה על זמני היום והציוד הנדרש, למידה פעילה ועקבית ועמידה במטלות הביצועיות ובין השגי התלמיד וזקיפות קומתו הרגשית והאישיותית.
מרכז עלי"ה נוסד על מנת ליצור מעקב אישי אחרי התקדמותו של התלמיד הבודד בישיבה, בהקשר לתפקודו והתקדמותו בתחום הלימודי.
מרכז זה מובל על ידי שי פרנקל המשמש גם כמחנך ורכז שכבה בישיבה, ושותפים קבועים בצוות זה הם מנהל התיכון אופיר בן אילוז, הרכזים הפדגוגי ציפי גבעון ויוסי יפה , והיועצים החינוכיים תמר הנמן ודן היימן .
השותפים ההדוקים שלנו בביצוע משימה זו היא מחנכי הכיתות כאשר הם המרכזים את כל המידע אודות התלמיד בהקשרי היום השונים וביחד אנו מנתחים את תפקוד התלמיד , בוחנים את התקדמותו הלימודית ומכוונים את אופן ההתייחסות אליו ליעד המטפל האולימטיבי.
כל תלמיד ראוי להתייחסות כזו, בין אם מתגלעים קשיים ובין אם יש צורך לעזור לו לבנות את הרצון למימושו האישי . תלמידים מסויימים מזוהים כנצרכי עזרה אימונית או רגשית, ואחרים זקוקים לתגבור למידה משמעותי כסיוע או אתגר. אחריותו של צוות זה לפעול לכך שהמערכות כולן תהיינה מכוונות למטרת קידום התלמיד ומתן מענה מדוייק ככל שניתן לצרכיו.
כלי העבודה המרכזי באמצעותו אנו נחשפים למידע אודות התחום התפקודי הוא תוכנת המשו"ב המותקנת בישיבה ומשמשת את הצוות כולו להזנת נתונים והערות ביחס לתלמיד. הצפת הנתונים באופן שיטתי וקביעת דפוסי פעולה עקביים מסייעים לנו להימנע (ככל שניתן) מחוסר מענה והתייחסות ראויים לתלמידים מה שגורם פעמים רבות לתלמידים לצבור פער לימודי וקשיי השלמה והתקדמות.
חברי מרכז עלי"ה נפגשים אחת לשבוע ודנים בנושאים שונים הקשורים לעבודתם וכן בתלמידים באופן אישי.

accessibility