דבר מנהל חט"ב

חטיבת הבניים של הישיבה התיכונית חספין היא חלק אינטגרלי מהישיבה השש שנתית אולם יש לה את המיוחדות והיחודיות שלה.

מטרתנו היא לאפשר לכל תלמיד לגדול ולצמוח מתוך שמחה ולהוציא לפועל את הכוחות הטמונים בו .
אנו רואים בלימודי הקודש המוחברים עם קדושה ויראת שמים בסיס איתן וחזק לביסוס אשיותו של התלמיד ההופך אותו לאדם טוב וישר.

תוכנית הלימודים בחטיבה מגוונת ועשירה המאפשרת לכל אחד למצות את יכולותיו בצורה המקסימלית. כמעט כל המקצועות נלמדות בהקבצות לימוד ע"פ רמות . ישנה כיתה מקדמת ומרכז למידה הנותנות מענה רגשי ולימודי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
מסגרת נוספת היא תוכנית "בית מדרש" המאפשרת לתלמידים המעוניינים לשקוד שעות נוספות בלימוד תורה מתוך שמחה, ולגדול ולצמוח מבחינה רוחנית .
דבר נוסף המאפיין את חט"ב היא פעילות חברתית ערכית המופעלת במהלך כל השנה מתוך חשיבה לדאוג ולטפח את שמחת הנעורים והחדווה , ולבנות מהלך רגשי פנימי אצל כל תלמיד.

מאפיין יסודי בישיבתנו הוא הקשר המיוחד הקיים בין הצוות והתלמידים, קשר אישי וחם זה מקדם את התלמידים בצורה נפלאה וקושר אותם לישיבה בהרגשת שייכות נפלאה .

accessibility