דבר מנהל חטיבת ביניים

חטיבת הביניים של הישיבה התיכונית חספין היא חלק אינטגרלי מהישיבה השש שנתית ויחד עם זאת יש לה את העצמאות והייחודיות שלה.

מטרתנו היא לאפשר לכל תלמיד לגדול ולצמוח מתוך שמחה ולהוציא לפועל את הכוחות הטמונים בו .
אנו רואים בלימודי הקודש המחוברים עם קדושה ויראת שמים בסיס איתן ומשמעותי לפיתוח אישיותו של הנער המתבגר והצמחתו להיות אדם טוב וישר.

תכנית הלימודים בחטיבה מגוונת ועשירה ומאפשרת לכל אחד למצות את יכולותיו בצורה המקסימלית. כמעט כל המקצועות נלמדים בהקבצות לימוד ע"פ התאמה לשונות בין התלמידים. בכל שכבה בחטיבה יש גם כתות רגילות וגם כתה מקדמת הנותנת מענה רגשי ולימודי לתלמידי חנ"מ. בנוסף פועל מרכז למידה לתלמידי שילוב לתגבור במקצועות שונים.  
כחלק מתגבור לימודי הקודש בחטיבה פועלות תכניות  "בית מדרש" ו "מעלין בקודש"  המאפשרות לתלמידים המעוניינים לשקוד שעות נוספות בלימוד תורה מתוך שמחה, ולגדול ולצמוח מבחינה רוחנית . במקביל פועלות תכניות לימודיות ייחודיות בתחומים נוספים המעודדים פיתוח יוזמה ויצירתיות ושאיפה ללמוד ולהתפתח.
אחד המאפיינים הבולטים של החטיבה הוא מתן דגש לפעילות חברתית ערכית, עשירה ומגוונת הפרוסה לאורך השנה מתוך רצון לטפח את שמחת הנעורים ולהפנות את הכוחות הגדולים המלווים את תהליך ההתבגרות לבניית תהליך רגשי פנימי ועמוק אצל כל תלמיד.

מאפיין יסודי בישיבתנו הוא הקשר המיוחד הקיים בין הצוות והתלמידים, הקשר האישי והחם נותן לתלמידים תחושת ביטחון ושייכות, מחבר אותם לחטיבה ולישיבה ויוצר תחושת משפחתיות חמה המסייעת לקדם אותם בכל התחומים.

accessibility