פעילות לשון - כתות י'

תלמידי שכבת י' 

עליכם להיכנס לקישור הבא: www.23tv-bagrut.cet.ac.il

באתר זה אני היכנסו ל"עברית" ואח"כ להיכנס לשיעור "חלון למילון" שמלמדת שושי סגל.

 

העבודה המצורפת לשיעור זה נמצאת בקישור הבא:https://376cf272-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/herut72/Lashon_Sheelon

_A_Winter_2013.pdf?attachauth=ANoY7cqHpODGkjFGyzDjutCtCFReuqHGocU7uQcnVlPcIGGMJ159_0UxWxG3kyj3L2OBCShXVe9YaJRvVnP

_JSLSrJDDmkqldqY7ZcxYXPVvpPqLsqUYIa_rfU9EgEFjkVX9uhT4CWtDrUh6W1c7t

שם יש לעשות את העמודים 10-11

בהצלחה צוות לשון

accessibility