מכתב למסיימי ח'

בס"ד, ח' תמוז תש"ף

30 ביוני 2020

תלמיד יקר שלום,

בתחילת השבוע הראשון של שנת הלימודים ייערך לכלל תלמידי כתה ט' מבחן הקבצות במתמטיקה. על פי הישגיך במבחן יקבע שיבוצך לקבוצת הלימוד המתאימה עבורך.

באתר הישיבה נמצאת עבודה לחופש ובה תרגילי חזרה במתמטיקה במגוון התחומים שנלמדו בכיתות ז'-ח' ושייכים לתוכנית הלימודים, זהו החומר שעליך לדעת בכניסה לכתה ט'. התרגילים מלווים בתשובות סופיות ומהווים הכנה טובה למבחן השיבוץ. אין צורך להגיש את העבודה אך בקיאות וידיעת כל נושאי העבודה בצורה טובה יגדילו מאד את סיכויי ההצלחה במבחן ולכן אנו ממליצים לתרגל ממגוון הנושאים שבה.

חשוב להדגיש שהמבחן יערך מיד בתחילת השנה ולא יוקדש זמן לחזרות ולהתכוננות לקראתו ולכן עליך לנצל את חופשת הקיץ בכדי לערוך חזרות על החומר.

באתר הישיבה נמצא מבחן לדוגמה בסגנון דומה למבחן שאליו תיגש. אנו ממליצים לבצע אותו רק לאחר שסיימת את החזרה על החומר.

פתחו – קישור לעבודה

פתחו – קישור למבחן לדוגמה

לאחר מבחן ההקבצות תתחיל ללמוד בהקבצה אליה שובצת, במידה ולטעמך שיבוצך שגוי תוכל לגשת למבחן נוסף שיערך 3-4 שבועות לאחר המבחן הראשון כדי לשוב ולבדוק את ידיעותיך ובמידה ואכן תפגין רמה מתאימה - תועבר להקבצה ברמה גבוהה יותר.

להלן החומר לבחינה:

אלגברה ופונקציות:

משוואות בנעלם אחד (מכל הסוגים), משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה (מכל הסוגים), פתרון אי שוויון, בעיות כלליות, בעיות קניה ומכירה, בעיות תנועה ,בעיות אחוזים, חוק הפילוג המורחב.

פונקציית הקו ישר

סטטיסטיקה וגרפים:

סטטיסטיקה והסתברות (חציון, ממוצע, שכיח)

קריאת גרפים ושרטוטים

גיאומטריה:

סוגי זויות

זויות בין מקבילים

משפט פיתגורס

חפיפת משולשים

תכונות משולש שווה שוקיים

גובה, תיכון וחוצה זוית במשולש.

דמיון משולשים + יחס  ופרופורציה.

בהצלחה רבה ועבודה נעימה ומועילה

צוות המתמטיקה

ישיבה תיכונית חספין

accessibility