עבודת השלמה במדעים על המוח האדם

עבודת השלמה במדעים על המוח האדם

העבודה תתבצע על פי הספר " מוח סמים ותרופות" . את הספר אפשר להשאיל בספרייה גם לתלמידים שאינם בעליית הנוער. לכל בעיה אפשר להתקשר לבניהו כהן 0526788810 או במייל benzurc@gmail.com .

הגשת העבודה תיעשה למייל של בניהו או בתא בחדר מורים.

יש ללמוד בספר את הפרקים הבאים: ב, ג, ד, ו, ז, ח, ט

לאחר סיום כל פרק יש לענות על השאלות בכל פרק.

פרק ב

 1. ענה על שאלון הטריוויה שיש בסוף הפרק.
 2. אלו שתי שיטות יש בחקר המוח. הסבר
 3. איך אפשר לדעת מה קורה בתוך המוח לבן אדם חי? הסבר את עיקרון השיטות.

פרק ג

 1. מה נראה עם נסתכל על המוח מלמעלה?
 2. מה התכונה הבולטת בהבדל בין קליפת מוח אדם לקליפת מוח של קוף?
 3. מהי תסמונת המוח החלק?
 4. מהם שלושת הקרומים שמגינים למוח?

פרק ד

 1. מהם שלושת תפקידי המוח? תן דוגמא לכל תיפקוד.
 2. מה ההבדל בין פעילות תחושתית שעושה המוח לבין פעילות מוטורית (תנועה)?
 3. הסתכל תחת הכותרת "ציונים בדרך המוח" היכן ממוקם מרכז השפה בגוף?
 4.  הסתכל תחת הכותרת "ציונים בדרך המוח" היכן ממוקם מרכז התנועה בגוף?
 5. הסתכל על איור בעמוד 49 מה ניתן להסיק על ההבדלים בציור?
 6. רשום מה ההבדלים בין המיספירה שמאלית להמיספירה ימנית במוח?
 7. הסתכל על התרשימים בעמוד 52 . וענה על השאלות הבאות.
  1. אצל מי יש הכי הרבה אזור גבוה?
  2. אצל מי יש אזור הכי גדול של שמיעה?
  3. אצל מי יש אזור הכי גבוה של הרחה?
  4. אצל מי יש אזור הכי גדול של הרחה?
  5. ניתוח התוצאות: הסבר מדוע אצל כל יצור יש אזורים אחרים מפותחים במוח?

פרק ו

 1. איך חוקרים תאי עצב? רשום את שלושת השיטות.

פרק ז

 1. איך נראים תאי עצב? פרט את כל חלקי תא עצב
 2. איך משפיע מבנה תא עצב על תיפקוד תא עצב? הסבר ותן דוגמא מחולה אלצהיימר.
 3. האם תאי עצב דומים אצל בני אדם ואצל יצורים שונים?

פרק ח

 1. הסבר מהו מצב מנוחה ומהו מצב פעולה בתא עצב.

פרק ט

 1. מהי סינפסה?
 2. מהם מתווכים עצביים?
 3. הסבר את שלושת קבוצות החלבונים שנמצאים בתא עצב: קולטנים , אנזימים ונשאים.
 4. רשום את הסדר של העברת אות בין תאי עצב החל מקצות האסון עד לדנטריט של התא הקולט.
 5. מתי הגוף משתמש בתקשורת כימית ומתי בתקשורת חשמלית?

שאלות סיכום:

 1. הסבר איך תופעה של מעבר חומר יכולה לשנות תופעות מוחיות בבן אדם?
 2. רשום שתי שאלות שעלו לך בסוף הלימוד?

בהצלחה

accessibility