מחלוקת הראשונים

 מחלוקת הראשונים נבחנת לאור הייחס השונה בין הסנהדרין לבין בית הלל ובית שמאי

accessibility