אגרת לסיכום תשפ"ג בלימודי התיכון ומבט לעתיד

 

הורים יקרים, שלום וברכה

ב"ה הסתיימה לה עוד שנה עמוסה וגדושה בפעילות. הייתה זאת שנה מוצלחת ופוריה שבה המשכנו לצמוח, להתקדם ולהתפתח למקומות חדשים. הצלחנו לקיים תהליכי למידה מאוד משמעותיים, להקנות מיומנויות וערכים, ובמקביל גם לשפר בצורה משמעותית את הישגי הבגרות ולשפר את אחוז התלמידים המצטיינים. לאחר שהתפנינו מעט לסכם את השנה, ברצוננו לשתף אתכם במעט ממה שנעשה השנה בתחום הלימודי, ולאחר מכן לגעת מעט בתוכניות שלנו לשנים קרובות.

להלן קישור לסרטון ובו טעימה קטנה ממה שחווינו בלמידה בשנה זאת:

https://www.youtube.com/watch?v=tkgELAt_e_c

 

תכנית "מרחבים" להתחדשות פדגוגית

בשנה זאת הצוותים המשיכו לפתח וליישם את היעדים שהגדרנו לעצמנו במסגרת התכנית. העקרונות המובילים שלנו הם: היותו של התלמיד לומד פעיל ועצמאי, הרחבת מרחב הבחירה בלמידה, למידה שיתופית וטיפוח חשיבה מסדר גבוה. הצלחנו להישאר קרובים ליעד של 50% למידה עצמאית של תלמידים בשיעורים, והגברנו מאוד את הלמידה השיתופית בצוותי המקצוע. בין השאר הפעלנו 'תכניות ממירות בגרות', קבוצות למידה עצמאית, הגדלת מספר הלומדים בבתי המדרש (מ20% למעל50% !!), תכנית "מרחבי דעת", תכנית 'דיבייט', האקתונים, תכניות יזמות, אתרי כיתה מקוונים ועוד.

תכנית ליווי והערכה של מכון שמיר למחקר

גם השנה, בכדי לשפר ולייעל את התהליך הפדגוגי, ולקיים הערכה מעצבת, נעזרנו בצוות מו"פ חינוך במכון שמיר למחקר. צוות המכון ראיין את המורים, צפה בשיעוריהם ואף ניתח מערכי שיעור רבים, וליווה אותנו בתהליך הפדגוגי. ליווי זה היה חשוב כדי לתת לנו שיקוף חיצוני ואובייקטיבי לגבי מצבנו מול היעדים שלנו וסייע לנו לדייק את היעדים שלנו לשנים הבאות.

שיפור מיומנויות ולקיחת אחריות על הלמידה

לצד החשיבות הגדולה של רכישת ידע, אנו מבינים שבדורנו פיתוח המיומנויות בקרב הלומדים תופס מקום יותר ויותר משמעותי, ולשם אנו מכוונים את התהליך שלנו. בשנה זאת שמנו דגש, בין השאר על פיתוח מיומנויות שונות, וכן על מפורשות ושיח רפלקטיבי ככלי חשוב לשיפור המיומנויות. שמנו דגש על מיומנויות – השוואה ושאילת שאלות.

מענה פרטני לתלמידים ועידוד מצוינות

בישיבה קיים מערך רחב של מענה פרטני לתלמידים וחיזוקם בכל רמות הלימוד השונות. בכלל זה ישנן שעות פרטניות רבות של המורים, קבוצות לימוד להשלמת בגרויות, מרכז למידה "המחרשה" בו מקבלים התלמידים עזרה לשפר את הישגיהם. וכן שעות "עתידים" לחיזוק 4-5 יחידות במתמטיקה ובאנגלית. בנוסף אנו מפעילים תכנית מצוינות וכן מערך כולל הנותן מתן מענה מדויק ככל האפשר לנושא ההתאמות הלימודיות שיש לתלמידים בהיבחנות.

קהילות מורים לומדות ויוצרות – השנה קיימנו 5 קהילות מורים שעסקו ויצרו בנושאים שונים.

ספריההספרייה בישיבה מהווה גורם מרכזי ומשמעותי עבור התלמידים הן מבחינה לימודית והן מבחינה חברתית ותרבותית. לצד הפעילויות השונות שמתקיימות בספריה, אנו רואים ערך חשוב בטיפוח ועידוד נושא הקריאה.

 

מבט לעתיד...

בשנים הקרובות אנו מבקשים להמשיך ולפתח סביבת למידה שלמה שבתוכה יוכל התלמיד לצמוח ולהתפתח. כדי לעשות זאת נתמקד במספר מרחבים:

  1. מרחב פדגוגיה אחרת – מתן כלים ועידוד התלמידים לניהול עצמי של הלמידה וקיום למידה עצמאית, וכן גמישות במבנה השיעורים ומתן אפשרויות בחירה ב: תוכן ואופן הלמידה, ניהול הזמן והמקום, וחלופות בהערכה.
  2. מרחב קהילה וסביבה - חיבור הלמידה לחיים האמתיים דרך קשרי גומלין עם ארגונים שונים מחוץ לבית הספר (שעוסקים ברוח, חברה, מדע, חקלאות תעשייה ועוד).
  3. מרחב יזמות ומצויינות – עידוד תלמידים ומורים ליצור, ליזום ולהוביל פרויקטים שונים.
  4. מרחב רגשי – פיתוח נושא השיח הרגשי ובניית תכניות צמיחה אישיות

לצד כל אלו נמשיך להתמקד בפיתוח מיומנויות שונות של המאה ה-21 ובעיקר: טיפוח חשיבה מסדר גבוה ומפורשות, למידה עצמאית, למידה שיתופית ושילוב טכנולוגיה בלמידה.

בשנה הקרובה אנו נסתייע גם במרכז החדשנות והיזמות שנבנה בקומה שמעל הישיבה. במרכז זה ישנם מתקנים שונים שיאפשרו לנו לקיים למידה מבוססת פרויקטים, ואף הוקם בו מרחב למידה פיזי נעים ומזמין שיתמוך ביעדים הפדגוגיים שהגדרנו ויסייע לממשם. כמו כן יופעלו במרכז תכניות רבות שיאפשרו לנו לקיים שיתופי פעולה פוריים.

מי שיוביל את העשייה הזאת יהיו צוות הרכזים והמורים שלנו אשר ישתלמו בנושאים הללו במסגרת קהילות מורים לומדים ויוצרים, כדי ליצור תהליכי פיתוח מקצועי פנימיים מיטביים.

לסיום, ברצוננו להודות לכם, ההורים, על השותפות החשובה והמשמעותית שהיא חלק בלתי נפרד מהעשייה, לצוות הישיבה כולו הפועל במסירות ובמקצועיות לשם קידומו של כל תלמיד ותלמיד, וכמובן, להנהלת עמותת רוח הגולן, שכמו בכל שנה מאפשרים לנו לחלום בגדול, ולהגשים את החלומות. תודה רבה מקרב הלב!

המשך חופשה נעימה,

אופיר בן אילוז, מנהל התיכון

 

accessibility