הודעה על הקצאת מילגות - תשפא

בס"ד, תשרי תשפ"א

אוקטובר 2020

 

לכבוד

הורי התלמידים

 

שלום רב,

הנדון: הקצאת תקציב מלגות סיוע במימון תשלומי הורים לתלמידים.

 

משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים.

המלגות ניתנות על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך.

גובה המלגה לתלמיד הוא בין  400 – 800 ₪.

מצ"ב טופס בקשה לקבלת המלגה.

הורים המעוניינים להגיש בקשה יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף את המסמכים הנדרשים.

ניתן גם להגיש בקשה עבור תלמיד המוחזק על ידי עליית הנוער.

את הבקשה יש לשלוח למזכירות הישיבה עד תאריך י"א בחשון תשפ"א (29/10)  (ניתן לשלוח בדואר, פקס או מייל).

 

בברכה

הרב חיים איזנטל

ראש הישיבה

accessibility