איגרת ויקהל פקודי

בס"ד יום שישי כד' אדר תש"ף 20/03/20

 

תלמידים והורים יקרים ברכת ה' עליכם.

אנו עומדים בערב שבת "ויקהל פקודי" בתוך מציאות מאד לא שגרתית, לכל יחיד ויחיד ולעולם כולו.

אנו לא נפגשים אתכם, התלמידים, ובכל זאת מנסים לשמור אתכם על קשר שהוא חשוב לנו ולכם.

בדברי הבאים אבקש לשתף אתכם במחשבה ערכית שמתבררת בימים אלו בייתר שאת.

ערבות הדדית

אחד מהערכים שמתבררים בצורה משמעותית בימים אלו הוא הערבות ההדדית. אנשים רבים מרגישים שהסגר שנכפה עליהם, וההוראות להישאר בבית הם לא באמת נוגעות אליהם. הסיבה לכך שהם לא נמצאים בקבוצת סיכון, וגם אם חלילה ידבקו בנגיף הקורונה כנראה שהם יחלימו ממנו בקלות. כעת הם נדרשים לשנות את כל שגרת חייהם בצורה כל כך דרסטית, שכוללת כל כך הרבה וויתורים למשהו שהוא לא לגמרי בשבילם (ניתן להתווכח עם הטענה הזאת אך לצורך הדיון נקבל אותה כפי שהיא).

בראש ובראשונה זאת הוראה של משרד הבריאות ואנו עושים את המוטל עלינו בענווה ובלי פלפולים, ובכל זאת כדאי גם לברר את הערך הזה כפי שאנו לומדים בבית המדרש שלנו.

1) רמב"ם הלכות אבל פרק יד הלכה א

מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, ולנחם אבלים, ולהוציא המת, ולהכניס הכלה, וללוות האורחים, ולהתעסק בכל צרכי הקבורה, לשאת על הכתף, ולילך לפניו ולספוד ולחפור ולקבור, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעדם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור, אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך, כל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיך בתורה ובמצות.

הרמב"ם מסביר שכל מעשי החסד נכללים תחת ההוראה הכל כך מרכזית בתורה שר' עקיבא קבע אותה לכלל גדול: "ואהבת לרעך כמוך". הוא חותם באמירה כללית שקוראת לנו לסגל לעצמנו מבט שרואה את האחר וצרכיו כפי שהיינו מבקשים שיסתכלו עלינו וכפי שאנו מבקשים מהסביבה שתסייע לנו בעת הצורך.

וכך אומר הרמח"ל בספרו המפורסם מסילת ישרים:

2) ספר מסילת ישרים פרק יא (בפרטי מידת הנקיות)

ולפי שהיצר הולך ומרתיח את הלב ומבקש תמיד להניח לפחות איזה רושם או איזה זכרון מן הדבר ואם לא יוכל להשאיר זכרון גדול, ישתדל להשאיר זכרון מועט, יאמר דרך משל לאדם: אם תרצה ליתן לאיש הזה את אשר לא רצה הוא לתת לך כשנצרכת, לפחות לא תתנהו בסבר פנים יפות, או אם אינך רוצה להרע לו, לפחות לא תטיב לו טובה גדולה ולא תסייעהו סיוע גדול, או אם תרצה גם לסייעו הרבה, לפחות לא תעשהו בפניו, או לא תשוב להתחבר עמו ולהיות לו לריע, אם מחלת לו שלא תראה לו לאויב, די בזה, ואם גם להתחבר עמו תרצה, אך לא תראה לו כל - כך חיבה גדולה כבראשונה, וכן כל כיוצא בזה ממיני החריצות שביצר מה שהוא משתדל לפתות את לבות בני האדם. על - כן באה התורה וכללה כלל שהכל נכלל בו, (ויקרא יט): ואהבת לרעך כמוך, כמוך - בלי שום הפרש, כמוך - בלי חילוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך - ממש.

קורה ולאדם יש חשבון עם פלוני, יש משהו שלא סגור ובאמת היה מגיע לו שיקבל יחס כפי מעשיו, ובכל זאת אנו נדרשים להתעלות מעל המקום הזה, ולעשות את המוטל עלינו לא במובן הטכני אלא גם בסבר פנים יפות ובחיבה, ושוב אנו רואים עד לאן מגיעה המצווה של "ואהבת לרעך כמוך", לא מדובר על מידת חסידות אלא לגדרה של המצווה!

ונסיים בדבריו של ר' ירוחם ליוואוויץ (ר' ירוחם ממיר) שהיה "משגיח" בישיבת מיר והיה ידוע באישיותו הנעלה והמוסרית, ובשיחותיו המעוררות:

3) דעת חכמה ומוסר, א מאמר יב

אמרו חז"ל, שאחד מארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם הוא "נושא בעול עם חברו".. ובאמת זוהי מידה בפני עצמה, שאינה נכללת במצוות ואהבת לרעך כמוך, ולא עוד כל מצוות התורה כלולים במצוה זאת".

אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם "הנושא בעול עם חברו". לחברו יש "עול", יש משא שהוא צריך לקחת אותו על גבו, בין אם מדובר במשא רוחני, נפשי או פיזי, עלינו לחיות בתודעת חיים שאנו נכנסים איתו "תחת האלונקה" ולא משאירים אותו להסתדר עם המשא בעצמו לבדו.

ראינו בשלושת המקורות הללו שאנו מצווים לכלכל את צעדינו לא בקשר ישיר לשאלה מה אני מרוויח מכך אלא איך אני יכול להטיב לחברה כולה, ובמיוחד לאלו שצריכים שנקפיד על כללי התנהגות אלו בשביל בריאותם שלומם והמשך חייהם.

העולם והאומה נמצאים במצב חסר תקדים, ואנו שואלים את עצמנו מה תפקידנו בימים אלו. מה אני כנער יכול לעשות כדי להיטיב ולתרום למצב. בראש ובראשונה אנו נקראים לחיות בתודעה של "נושא בעול עם חברו", גם אם אנחנו לא נמצאים בקבוצת סיכון, אנו צריכים להיות כאלו שלא מסכנים חלילה אחרים, ולהפך מקילים על חייהם של מי שעתה יותר מוגבלים בתנועה וביכולת לצאת ביתם.

נקודה לסיום. כולם נמצאים במצב של חוסר בהירות לאן הולכים הדברים, דבר המעיב על מצב הרוח של רבים. אנחנו יכולים לתרום במקום זה! להביא איתנו מצב רוח טוב, שמחה, רעננות, עזרה, אכפתיות וכיבוד הורים שהוא נדרש מאיתנו כל כך בימים אלו.

 

מתפלל ביחד עם כולכם לבריאות איתנה של עמנו הקדוש והעולם כולו

ברכת שבת שלום, שבת שמחה ומשפחתית.

 

הרב חיים איזנטל

ראש הישיבה

accessibility