אודותחטיבת בינייםחטיבה עליונהמקצועות ותכניםגלריותאירועים ופעילויותמנהלהצור קשר

הקצאת תקציב מלגות סיוע במימון תשלומי הורים - שנת הלימודים תש"פ

   בס"ד, ט"ז באלול תשע"ט

   16 בספטמבר 2019

 

   לכבוד

   הורי התלמידים

   שלום רב,

   הנדון: הקצאת תקציב מלגות סיוע במימון תשלומי הורים. 

 

   משרד החינוך מפעיל תקציב מלגות לסיוע במימון תשלומי הורים.

   המלגות ניתנות על פי קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך ומיועדות לכלל התלמידים בכתות ז' - י"ב .

   גובה המלגה לתלמיד הוא בין  400 – 800 ₪.

  מצ"ב טופס בקשה לקבלת המלגה - לחצו לפתיחה.

   הורים המעוניינים להגיש בקשה יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף את המסמכים הנדרשים.

   את הבקשה בצירוף המסמכים, יש לשלוח למזכירות הישיבה עד תאריך כ"ד בתשרי תש"פ (23/10/19)

   ניתן לשלוח בפקס - 04-6762284 או  בדוא"ל misrad_1@yth.co.il

 

   בברכה

   הרב חיים איזנטל

   ראש הישיבה

 

 

 

 

 

accessibility